Medisch voetzorgverlener Mandy Vosse
Medisch pedicure, oncologisch voetzorgverlener

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diabetische voet

 

 

Diabetische Voet

 

De voeten van diabetes patiënten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

1: de bloedsomloop in de benen en voeten kan verminderen(angiopathie)

2: het gevoel in de voeten kan verminderen en uitvallen (neuropathie);

3: de voeten van stand kunnen veranderen.

Hier worden Uw voeten regelmatig op nagekeken d.m.v. een screening.

Hoe vaak is afhankelijk van uw simm’s classificatie.

 

De Sim's classificatie is een risicio-inventarisatie die in kaart brengt welke risico's de patiënt loopt op het mogelijk ontstaan van een ulcus (zeer langzaam genezende wond/open wond. De classificatie loopt van klasse 0 = goed oppervlakkig gevoel en goede doorbloeding tot klasse 3 = (doorgemaakt) ulcus of amputatie.
Door middel van een screening, waarbij diverse testen worden uitgevoerd met betrekking tot doorbloeding, gevoel en beweeglijkheid in de voeten, kan de Sim's classificatie worden bepaald. Huisartsen, podotherapeuten, diabetesverpleegkundigen en medisch pedicures kunnen deze classificatie vaststellen.


   

Wanneer diabetes patiënten last hebben van eelt, kloven, likdoorns, blaren, wondjes of verkleuringen, mogen zij deze nooit zelf behandelen. In deze gevallen wordt aangeraden regelmatig een medisch pedicure te bezoeken.
Ook wanneer bij u als diabetes patiënt nog geen van bovengenoemde problemen is geconstateerd, is het aan te raden enkele malen per jaar een medisch pedicure te bezoeken voor een controlebehandeling. Elke diabeet krijgt nl. gegarandeerd na een aantal jaren complicaties door de DM. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk een van de belangrijkste taken van een medisch pedicure.

 

Vergoeding voetzorg en simm’s classificatie

Voor cliënten met Diabetes sims 1 en zorgprofiel 1 is er een vergoeding mogelijk bij de zorgverzekeraars. De vergoeding is afhankelijk van de soort verzekering en de aanvullende verzekering. Om Uw vergoeding te bekijken kunt U op deze link klikken: www.procert.nl

Per 1 Januari 2013 zijn er nieuwe regels van kracht voor Pedicurebehandelingen voor diabetespatiënten met een Simm's classificatie 1 en zorgprofiel 2. Deze worden dan door de zorgverzekeraars vergoed vanuit de basisverzekering.

Bent u onder behandeling van de huisarts dan komt u onder Honk te vallen. Nadat U samen met de praktijkondersteuner van de huisartsen voor een pedicure heeft gekozen, word U aangemeld door de praktijkondersteuner van de huisartsen en ik bel U dan voor een afspraak.

 

http://www.honk.nu/patientinformatie/diabetes

 

 

 

Loopt u bij de internist, dan gaat de verwijzing via de podotherapeut.

Weet wel, dat u altijd zelf mag kiezen wie uw pedicure is of blijft.